Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6948 ff2d
7553 dbe6
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaxcocainex xcocainex
Potrzebuje Cię, teraz, dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc i za rok. ZAWSZE.
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiampotato iampotato
Umrę prędzej nim szczęścia doczekam.
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
7112 b4bf 500
4457 0df5
Ból fizyczny ma w sobie to dobrego, że jeśli przekroczy pewną granicę, zabija. Ból psychiczny, kiedy boli nas serce, zabija nas codziennie od nowa, jednak ciągle żyjemy.
— Paulo Coelho
Reposted fromjokeeee jokeeee viacytaty cytaty
4296 5e98
Reposted fromcytaty cytaty
3469 92c0 500
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viaiampotato iampotato
Kocham Cię, ale nie potrafisz tego docenić.
9842 1f92
DUSZA JEST BARDZIEJ TAM, GDZIE KOCHA, NIŻ TAM, GDZIE ŻYJE.
Reposted fromonelovee onelovee viasuprajs suprajs
Mam mętlik w głowie. Sama już nie wiem od czego. Chyba od niepowodzeń.
— a jutro piątek
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl